ONDERNEMINGSRECHT

Heeft u een geschil met uw mede-aandeelhouder? Functioneert het bestuur van een vennootschap niet goed? Wilt u een gezamenlijke onderneming beginnen of juist ontvlechten? Wilt u een aandeelhouder laten toetreden tot een onderneming of wilt u de onderneming verkopen?

Wij staan u bij in ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals bijvoorbeeld het  aangaan van samenwerkingen binnen een vennootschap, het toetreden of uitkopen van aandeelhouders en het structureren van uw ondernemingsactiviteiten. Binnen onze procespraktijk zijn wij goed thuis in de zogenaamde “corporate litigation”, zoals bijvoorbeeld aandeelhoudersgeschillen, wanbeleid van het bestuur en het enquêterecht. Wij adviseren en procederen bij geschillen binnen vennootschappen en andere ondernemingsvormen, zowel bij de rechtbank als bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.

Over Ons

Over Langerak Van Roest Advocaten

Marc Langerak en Huibert-Jan Van Roest vormen de basis van ons kantoor. Onze cliënten, vooral ondernemers, zetten ons in op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed & bouwrecht en ondernemingsrecht in de logistieke praktijk.

We behandelen alle kleine en grote zaken binnen deze rechtsgebieden en schuwen een complexe juridische uitdaging met grote (internationale) belangen niet, maar daarnaast staan we ook zo nu en dan een particulier bij. We kennen het spel als geen ander. In alle zaken is Langerak Van Roest Advocaten “advocaat op maat”, scherp, to-the-point, strijdvaardig en snel. We voelen ons thuis in de rechtbank en gaan een stevige strijd in de rechtszaal niet uit de weg.

Over Ons

GESCHIEDENIS

De oorsprong van Langerak en Van Roest Advocaten ligt logischerwijs in de samenwerking tussen Marc Langerak en Huibert-Jan van Roest, die al jaren als juridisch team functioneerden binnen de commerciële advocatuur. Op 1 oktober 2014 richtten zij hun eigen kantoor op dat zij vestigden in Utrecht.

Vooruitgang boeken, succes behalen en winnen.

Twee advocaten met elk een eigen inbreng en een duidelijke gemeenschappelijke drive: vooruitgang boeken, succes behalen, winnen. Daarbij staat het belang van onze cliënten altijd voorop.

  • Uitgepraat met uw slecht presterende contractspartij en wilt u procederen?
  • Wordt u geconfronteerd met een ontslag?
  • Wilt u een zakelijk geschil beslechten?
  • Heeft u een vraag over een commercieel contract of over een huurkwestie?

Neem Contact Op

Contact opnemen met Langerak Van Roest Advocaten?