CONTRACTEN

Wilt u een contract laten opstellen of beoordelen, zoals een overnamecontract, een samenwerkingsovereenkomst of een distributie- of agentuurovereenkomst? Komt uw wederpartij contractuele afspraken niet na, of wilt u zelf een contractuele verplichting beëindigen?

Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van contracten op maat en kunnen uiteraard ook voor u (internationale) contracten beoordelen. Omdat wij veel ervaring hebben met het procederen over contracten, kunnen wij u goed adviseren over juridische valkuilen en dragen wij juridische oplossingen aan voor uw wensen.

Komt uw contractuele wederpartij zijn afspraken niet na, bijvoorbeeld door iets te leveren wat niet aan uw verwachtingen voldoet of door het onverwacht opzeggen van een langlopende overeenkomst? Wij staan u graag bij en gaan zo nodig een rechterlijke procedure niet uit de weg. Gaat het om een internationaal contract, dan schakelen wij in overleg met u zo nodig één van onze buitenlandse partners in voor juridisch advies of bijstand in een rechtszaak.

Ook in de omgekeerde situatie, waarin u verweten wordt dat u niet aan een bepaalde verplichting voldoet, of daar simpelweg niet aan kan voldoen, helpen we u graag bij uw verdediging en werken wij samen met u aan een juridische uitweg.

Het verbintenissenrecht biedt allerhande mogelijkheden die toegepast kunnen worden bij de schending van contractuele afspraken, zoals opschorting-, ontbinding, en niet in de laatste plaats het vorderen van schadevergoeding. Wij hebben hier veel ervaring mee.

Over Ons

Over Langerak Van Roest Advocaten

Marc Langerak en Huibert-Jan Van Roest vormen de basis van ons kantoor. Onze cliënten, vooral ondernemers, zetten ons in op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed & bouwrecht en ondernemingsrecht in de logistieke praktijk.

We behandelen alle kleine en grote zaken binnen deze rechtsgebieden en schuwen een complexe juridische uitdaging met grote (internationale) belangen niet, maar daarnaast staan we ook zo nu en dan een particulier bij. We kennen het spel als geen ander. In alle zaken is Langerak Van Roest Advocaten “advocaat op maat”, scherp, to-the-point, strijdvaardig en snel. We voelen ons thuis in de rechtbank en gaan een stevige strijd in de rechtszaal niet uit de weg.

Over Ons

GESCHIEDENIS

De oorsprong van Langerak en Van Roest Advocaten ligt logischerwijs in de samenwerking tussen Marc Langerak en Huibert-Jan van Roest, die al jaren als juridisch team functioneerden binnen de commerciële advocatuur. Op 1 oktober 2014 richtten zij hun eigen kantoor op dat zij vestigden in Utrecht.

Vooruitgang boeken, succes behalen en winnen.

Twee advocaten met elk een eigen inbreng en een duidelijke gemeenschappelijke drive: vooruitgang boeken, succes behalen, winnen. Daarbij staat het belang van onze cliënten altijd voorop.

  • Uitgepraat met uw slecht presterende contractspartij en wilt u procederen?
  • Wordt u geconfronteerd met een ontslag?
  • Wilt u een zakelijk geschil beslechten?
  • Heeft u een vraag over een commercieel contract of over een huurkwestie?

Neem Contact Op

Contact opnemen met Langerak Van Roest Advocaten?