AANSPRAKELIJKHEID

Is er een gebrekkig product aan u geleverd? Heeft iemand schade veroorzaakt aan uw bezittingen? Heeft u schade geleden als gevolg van onrechtmatig handelen door een derde? Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade?

Ons kantoor adviseert en procedeert op enkele specifieke terreinen van het aansprakelijkheidsrecht, zoals  aansprakelijkheid als gevolg van gebrekkige zaken van uiteenlopende aard. Binnen deze praktijk ligt onze focus op onroerende zaken en luxe jachten. Binnen dit rechtsgebied treft de men geregeld een verzekeraar tegenover zich. Ook komt het voor dat ons kantoor in opdracht van een verzekeraar een zaak behandelt. Daarnaast heeft ons kantoor ruime ervaring in zaken waarin de aansprakelijkheid van banken centraal staat op grond van de bancaire zorgplicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties zoals een plotselinge opzegging van het bankkrediet, een verkeerde advisering rondom bankproducten zoals renteswaps, of de onzorgvuldige uitwinning van een borgtocht.

Over Ons

Over Langerak Van Roest Advocaten

Marc Langerak en Huibert-Jan Van Roest vormen de basis van ons kantoor. Onze cliënten, vooral ondernemers, zetten ons in op het gebied van arbeidsrecht, vastgoed & bouwrecht en ondernemingsrecht in de logistieke praktijk.

We behandelen alle kleine en grote zaken binnen deze rechtsgebieden en schuwen een complexe juridische uitdaging met grote (internationale) belangen niet, maar daarnaast staan we ook zo nu en dan een particulier bij. We kennen het spel als geen ander. In alle zaken is Langerak Van Roest Advocaten “advocaat op maat”, scherp, to-the-point, strijdvaardig en snel. We voelen ons thuis in de rechtbank en gaan een stevige strijd in de rechtszaal niet uit de weg.

Over Ons

GESCHIEDENIS

De oorsprong van Langerak en Van Roest Advocaten ligt logischerwijs in de samenwerking tussen Marc Langerak en Huibert-Jan van Roest, die al jaren als juridisch team functioneerden binnen de commerciële advocatuur. Op 1 oktober 2014 richtten zij hun eigen kantoor op dat zij vestigden in Utrecht.

Vooruitgang boeken, succes behalen en winnen.

Twee advocaten met elk een eigen inbreng en een duidelijke gemeenschappelijke drive: vooruitgang boeken, succes behalen, winnen. Daarbij staat het belang van onze cliënten altijd voorop.

  • Uitgepraat met uw slecht presterende contractspartij en wilt u procederen?
  • Wordt u geconfronteerd met een ontslag?
  • Wilt u een zakelijk geschil beslechten?
  • Heeft u een vraag over een commercieel contract of over een huurkwestie?

Neem Contact Op

Contact opnemen met Langerak Van Roest Advocaten?