AANSPRAKELIJKHEID

Is er een gebrekkig product aan u geleverd? Heeft iemand schade veroorzaakt aan uw bezittingen? Heeft u schade geleden door een verkeerd advies? Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade van een ander? Wordt u geconfronteerd met een beslag?

Ons kantoor adviseert en procedeert op enkele specifieke terreinen van het aansprakelijkheidsrecht waarmee een ondernemer te maken kan krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid (waaronder binnen een faillissement) en beroepsaansprakelijkheid. Ook houden we ons bezig met aansprakelijkheid als gevolg van gebrekkige zaken van uiteenlopende aard, zoals onroerend goed, voertuigen, machines en ook luxe jachten. Binnen dit rechtsgebied treft de ondernemer geregeld een verzekeraar tegenover zich. Ook komt het voor dat ons kantoor in opdracht van een verzekeraar een zaak behandeld. Daarnaast heeft ons kantoor ruime ervaring in zaken rondom aansprakelijkheid van banken en de bancaire zorgplicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties zoals een plotselinge opzegging van het bankkrediet, een verkeerde advisering rondom bankproducten zoals renteswaps, of de onzorgvuldige uitwinning van een borgtocht.

ONDERNEMINGSRECHT

Heeft u een geschil met uw mede-aandeelhouder? overweegt u een ontslag van de bestuurder van uw vennootschap? Wilt u een gezamenlijke onderneming ontvlechten? Wilt u uw onderneming herstructureren?

Wij staan u met raad en daad bij in alle ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals bij het uitkopen van aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid, het ontslag van een bestuurder, joint ventures en samenwerkingsovereenkomsten en corporate litigation, waaronder aandeelhoudersgeschillen. Wij adviseren en procederen in ondernemersgeschillen, zowel bij de gewone rechtbank, als bij de ondernemerskamer. Wij staan u onder meer graag bij ter zake van commerciële contracten (zoals distributie, agentuur en franchising, duurovereenkomsten), incasso van geldvorderingen, en met alle aspecten die hiermee verband kunnen houden, zoals schadevergoeding bij de niet-nakoming van overeenkomsten, eigendomsvoorbehoud en de ontbinding van de overeenkomsten.

VASTGOED EN BOUW

Staakt de ontwikkeling van een bouwproject? Heeft u een geschil over meerwerk? Is er een onroerende zaak aan u geleverd met een verborgen gebrek? Komt uw onderaannemer zijn afspraken niet na?

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van het vastgoedrecht en hebben grondige kennis van de juridische aspecten bij het bouwproces vanaf het ontwikkelen, ontwerpen en bouwen tot aan de verkoop en de verhuur. Wij zijn onder meer werkzaam op het gebied van het bouwrecht, de koop/verkoop van onroerend goed, de (ver)huur van bedrijfsruimte, het appartementsrecht en mede-eigendom en het burenrecht. U kunt bij ons terecht voor zowel adviezen als voor gerechtelijke procedures op het gebied van het vastgoed en uiteraard zijn wij ook uw sparringpartner.

INCASSO EN CONTRACTEN

Wilt u een overeenkomst op laten stellen, zoals een NDA, een overnameovereenkomst, of een distributie- of agentuurovereenkomst? Komt uw wederpartij een overeenkomst niet na, of wilt u zelf onder een contractuele verplichting uitkomen?

Wij zijn u graag van dienst bij het opstellen van overeenkomsten op maat. Wij staan u ook graag bij wanneer uw contractuele wederpartij zijn afspraken niet nakomt, bijvoorbeeld door niet te betalen, door iets te leveren wat niet aan uw verwachtingen voldoet of door het onverwacht opzeggen van een duurovereenkomst. Ook in de omgekeerde situatie, waarin u verweten wordt dat u niet aan een bepaalde verplichting voldoet, of daar simpelweg niet aan kan voldoen, helpen we u graag aan een uitweg. Het verbintenissenrecht biedt allerhande mogelijkheden die toegepast kunnen worden bij de schending van contractuele afspraken, zoals opschorting-, ontbinding, en niet in de laatste plaats het vorderen van schadevergoeding. Wij hebben veel ervaring met deze materie.

Leg uw juridisch vraagstuk bij ons neer.