INCASSO

Wij hebben ruime ervaring met incasso’s en helpen u op een effectieve wijze met het innen van uw vordering. Lukt dit niet zonder tussenkomst van de rechter? Wij leggen zo nodig beslag op bezittingen van de wanbetaler en voeren een incassoprocedure voor u, overal in Nederland en ook daarbuiten met assistentie van onze internationale partners.

ONDERNEMINGSRECHT

Heeft u een geschil met uw mede-aandeelhouder? Functioneert het bestuur van een vennootschap niet goed? Wilt u een gezamenlijke onderneming beginnen of juist ontvlechten? Wilt u een aandeelhouder laten toetreden tot een onderneming of wilt u de onderneming verkopen?

VASTGOED EN BOUW

Loopt uw samenwerking in een vastgoedproject vast? Heeft u een geschil over garantie of meerwerk? Is er een onroerende zaak aan u geleverd met een gebrek? Komt uw (ver)huurder zijn afspraken niet na?

CONTRACTEN

Wilt u een contract laten opstellen of beoordelen, zoals een overnamecontract, een samenwerkingsovereenkomst of een distributie- of agentuurovereenkomst? Komt uw wederpartij contractuele afspraken niet na, of wilt u zelf een contractuele verplichting beëindigen?

AANSPRAKELIJKHEID

Is er een gebrekkig product aan u geleverd? Heeft iemand schade veroorzaakt aan uw bezittingen? Heeft u schade geleden als gevolg van onrechtmatig handelen door een derde? Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade?

Over Langerak Van Roest Advocaten

Ons kantoor is sterk op het gebied van het civiele recht, met de focus op de procespraktijk. Onze cliënten zijn veelal ondernemers in uiteenlopende branches zoals bijvoorbeeld vastgoed en bouw, luxe jachten en nautische industrie, confectie, telecom en logistiek.

We schuwen een complexe juridische uitdaging met grote (internationale) belangen niet, maar uiteraard staan wij onze cliënten met dezelfde toewijding bij in kleine zaken. We kennen het spel als geen ander. In alle zaken is Langerak \ Van Roest Advocaten “advocaat op maat”, scherp, to-the-point, strijdvaardig en snel. We voelen ons thuis in de rechtbank en gaan een stevige strijd in de rechtszaal niet uit de weg.

Schakel onze hulp in bij uw juridische problemen.

Vooruitgang boeken, succes behalen en winnen.

Twee advocaten met elk een eigen inbreng en een duidelijke gemeenschappelijke drive: vooruitgang boeken, succes behalen, winnen. Daarbij staat het belang van onze cliënten altijd voorop.

  • U wilt een vordering innen?
  • Wilt u een juridische opinie over een commercieel contract?
  • Uitgepraat met uw slecht presterende contractspartij en wilt u procederen?
  • U moet zich verdedigen tegen een aansprakelijkstelling?