Ondernemingsrecht

Heeft u een geschil met uw mede-aandeelhouder? overweegt u een ontslag van de bestuurder van uw vennootschap? Wilt u een gezamenlijke onderneming ontvlechten? Wilt u uw onderneming herstructureren?

Wij staan u met raad en daad bij in alle ondernemingsrechtelijke kwesties, zoals bij het uitkopen van aandeelhouders, bestuurdersaansprakelijkheid, het ontslag van een bestuurder, joint ventures en samenwerkingsovereenkomsten en corporate litigation, waaronder aandeelhoudersgeschillen. Wij adviseren en procederen in ondernemersgeschillen, zowel bij de gewone rechtbank, als bij de ondernemerskamer. Wij staan u onder meer graag bij ter zake van commerciële contracten (zoals distributie, agentuur en franchising, duurovereenkomsten), incasso van geldvorderingen, en met alle aspecten die hiermee verband kunnen houden, zoals schadevergoeding bij de niet-nakoming van overeenkomsten, eigendomsvoorbehoud en de ontbinding van de overeenkomsten.