Aansprakelijkheid

Is er een gebrekkig product aan u geleverd? Heeft iemand schade veroorzaakt aan uw bezittingen? Heeft u schade geleden door een verkeerd advies? Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade van een ander? Wordt u geconfronteerd met een beslag?

Ons kantoor adviseert en procedeert op enkele specifieke terreinen van het aansprakelijkheidsrecht waarmee een ondernemer te maken kan krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid (waaronder binnen een faillissement) en beroepsaansprakelijkheid. Ook houden we ons bezig met aansprakelijkheid als gevolg van gebrekkige zaken van uiteenlopende aard, zoals onroerend goed, voertuigen, machines en ook luxe jachten. Binnen dit rechtsgebied treft de ondernemer geregeld een verzekeraar tegenover zich. Ook komt het voor dat ons kantoor in opdracht van een verzekeraar een zaak behandeld. Daarnaast heeft ons kantoor ruime ervaring in zaken rondom aansprakelijkheid van banken en de bancaire zorgplicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties zoals een plotselinge opzegging van het bankkrediet, een verkeerde advisering rondom bankproducten zoals renteswaps, of de onzorgvuldige uitwinning van een borgtocht.