NIEUWS

Leveranciers Scheer & Foppen maken mogelijk aanspraak op gebruiksvergoeding van curator.

+ 15.06.2016 | Author: Teunis Broer

Op 14 juni 2016 is bekend geworden dat Electronicaketen Scheer & Foppen failliet is verklaard. Bij een faillissement van een winkelketen kondigt de curator geregeld aan dat winkels openblijven in afwachting van een doorstart. Ook in het faillissement van Scheer & Foppen is dat het geval. Er ontstaat dan de situatie dat de curator tijdelijk namens de boedel optreedt als exploitant van de winkelketen. De boedel moet in die tijdelijke fase aan haar betalingsverplichtingen (zoals bijvoorbeeld de lopende huur) blijven voldoen.

Geregeld komt het ook voor dat de curator in deze tijdelijke fase gebruik blijft maken van onder eigendomsvoorbehoud aan de failliet geleverde zaken. Daarbij valt niet alleen te denken aan voorraden, maar ook aan winkelinterieurs, kassasystemen, detectiepoortjes etc. Ondanks het eigendomsvoorbehoud mag de rechtmatige eigenaar daarvan (de leverancier) deze zaken vaak niet direct na het faillissement terugclaimen, vanwege een afgekondigde “afkoelingsperiode”.  Dat betekent evenwel niet dat het de curator zonder meer vrijstaat om deze goederen te blijven gebruiken zonder daar enige tegenprestatie te hoeven leveren. Door het gebruik van deze zaken – waarvan de eigendom niet bij de boedel ligt – voort te zetten, kan de curator onregelmatig handelen jegens de eigenaar, en aan de eigenaar een vergoeding verschuldigd zijn. Bovendien is de curator, zodra deze op de hoogte is van een eigendomsvoorbehoud, niet bevoegd om de betreffende zaken door te leveren aan een eventuele doorstarter. Om deze reden is het aan te raden voor leveranciers met een eigendomsvoorbehoud jegens Scheer & Foppen om in een vroeg stadium actie te ondernemen. Recent heeft ons kantoor met succes een leverancier van een failliete winkelketen vertegenwoordigd.

Neem voor meer informatie contact op met Teunis Broer.