NIEUWS

Vrije advocaatkeuze bij een rechtsbijstandverzekering.

+ 04.08.2015 | Author: Teunis Broer

Een groot aantal Nederlanders beschikt inmiddels over een rechtsbijstandverzekering. Een dergelijke verzekering geeft de verzekerde recht op juridische bijstand, zodra daaraan behoefte bestaat. Een rechtsbijstandverzekering biedt meestal dekking voor uiteenlopende juridische geschillen, zoals bijvoorbeeld een arbeidsgeschil of –in het geval van een zakelijke rechtsbijstandverzekering– een geschil met een leverancier.

Wanneer de verzekerde juridische bijstand inroept wordt er in de regel door de verzekeraar iemand toegewezen die de zaak verder behandelt. Vaak zijn dat geen advocaten, maar juristen in dienst van de verzekeraar. Deze zijn in veel gevallen in staat een geschil op te lossen, maar er zijn ook situaties denkbaar dat u behoefte heeft aan een specialist.

Wat veel mensen niet weten, is dat zij bij een juridisch geschil de mogelijkheid hebben om zelf een advocaat uit te kiezen als er een procedure moet worden gevoerd. De verzekerde heeft een recht op vrije advocaatkeuze, zonder dat daaraan extra kosten zijn verbonden. Het Europese Hof van Justitie heeft dat laatste bepaald.

Mocht u verwikkeld zijn in een procedure en de beschikking hebben over een rechtsbijstandverzekering, dan kan Langerak \ Van Roest Advocaten u bijstaan en bieden waar u recht op hebt: een specialist zonder extra kosten. U kunt contact opnemen met Teunis Broer voor meer informatie.