NIEUWS

Wat is de “aanzegtermijn” die op 1 januari 2015 ingaat?

+ 31.12.2014 | Author: Huibert-Jan van Roest

Het arbeidsrecht is volop in beweging. Op 1 januari 2015 gaan er veranderingen in vanwege de Wet Werk en Zekerheid. Naast de nieuwe regels op het gebied van proeftijd en het concurrentiebeding, wordt de “aanzegtermijn” in het Nederlandse arbeidsrecht geïntroduceerd. In dit artikel leg ik kort uit wat dat inhoudt voor u als werkgever of werknemer.

Met een aanzegging wordt de schriftelijke mededeling bedoeld, waarmee een werkgever aan een werknemer laat weten dat diens tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd wordt. Tot nu toe was in de wet niet geregeld wanneer een werkgever uiterlijk een aanzegging moest doen. Wel zijn er regelingen opgenomen in sommige CAO’s. Zo schrijft bijvoorbeeld de CAO Particuliere Beveiliging een termijn van een maand voor.

Vanaf 1 januari 2015 geldt als hoofdregel dat er – bij het niet verlengen van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer – een aanzegtermijn is van een maand.  De werkgever moet dan minstens één maand voor het aflopen aan de werknemer laten weten dat zijn arbeidsovereenkomst eindigt. Doet de werkgever dat niet, dan is hij aan de werknemer een aanzegvergoeding verschuldigd ter hoogte van het loon over de periode dat hij te laat is.

Let wel, een CAO kan andere gevolgen aan niet tijdige aanzegging verbinden. Wanneer bijvoorbeeld de eerder genoemde CAO Particuliere Beveiliging van toepassing is, heeft een niet tijdige aanzegging tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Daardoor kan zelfs onbedoeld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.