NIEUWS

Vanaf 1 januari zwaarwegend belang vereist bij concurrentiebeding in bepaalde tijd contracten

+ 15.12.2014 | Author: Huibert-Jan van Roest

Op 1 januari 2015 gaan er verschillende nieuwe regels in op het gebied van het arbeidsrecht, vanwege de nieuwe wet werk en zekerheid. Eerder schreef ik al over de wijzigingen op het gebied van proeftijd (nieuwe regels proeftijd), maar ook voor het concurrentiebeding gaan er dingen veranderen.

In tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag vanaf volgend jaar alleen nog een concurrentiebeding worden overeengekomen, wanneer de werkgever daarbij “een zwaarwegend dienst- of bedrijfsbelang” heeft. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel valt te denken valt aan een werknemer die specifieke werkzaamheden verricht. De rechtspraak zal gaan uitwijzen wat nu precies wél, en wat niet onder een zwaarwegend belang zal gaan worden verstaan.

Het zwaarwegend belang moet schriftelijk worden vastgelegd. Volgens de toelichting bij de wettekst moet dit worden vastgelegd in het beding zelf. De werkgever zal daarin goed moeten motiveren waarom het overeenkomen van een concurrentiebeding met de betreffende werknemer een zwaarwegend belang heeft. Een standaard-concurrentiebeding dat in alle arbeidsovereenkomsten wordt gebruikt, zal wellicht geen stand houden wanneer het belang zoals dat omschreven is in het beding, getoetst zou worden door een rechter. Het risico bestaat dan immers dat het omschreven belang niet goed aansluit op het profiel van de betreffende werknemer.

Ik raad u dan ook aan om bij het bovenstaande stil te staan bij het opstellen van een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst met een nieuwe werknemer. Ons kantoor kan u daarbij goed assisteren.