NIEUWS

Vakantiegeld niet zonder meer vatbaar voor beslag

+ 12.12.2014 | Author: Huibert-Jan van Roest

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad beslist dat het vakantiegeld van een werknemer niet zonder meer vatbaar is voor beslag.

Een deel van het salaris van een werknemer is niet vatbaar voor beslag. De werknemer blijft een deel van zijn salaris ontvangen, om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit noemt men de beslagvrije voet. Wanneer het loon van de werknemer lager is dan de beslagvrije voet, is een beslag zinloos. Vaak komt het loon van een werknemer in de maand dat hij zijn vakantiegeld ontvangt wél boven de beslagvrije voet uit.

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak echter geoordeeld dat – gelet op het karakter van het vakantiegeld en de strekking van de beslagvrije voet – de jaarlijkse vakantiegeld betaling op één lijn gesteld moet worden met een nabetaling op het maandelijkse salaris. Dat betekent dat het vakantiegeld gelijkgesteld moet worden met 12 maandelijkse betalingen. Wanneer deze samen met het loon nog steeds niet (geheel) boven de beslagvrije voet uitkomen, is het vakantiegeld niet (geheel) vatbaar voor beslag.

U kunt voor het leggen van beslag bij ons terecht.