NIEUWS

Buitenlands vonnis tenuitvoerleggen wordt eenvoudiger

+ 11.12.2014 | Author: Marc Langerak

De recente aanpassing van de EEX-Verordening (Brussel I) heeft een aantal belangrijke praktische gevolgen voor de internationale procespraktijk. Het wordt in 2015 bijvoorbeeld makkelijker om vonnissen in een andere lidstaat ten uitvoer te leggen. Voorheen moest voor de tenuitvoerlegging in een ander land een aparte procedure worden gevoerd (de exequaturprocedure). Onder de nieuwe regeling is dat niet meer nodig. Een certificaat van uitvoerbaarheid uit het land van herkomst van de beslissing is voldoende. De partij tegen wie het vonnis wordt ingeroepen kan onder de nieuwe regeling zelf een procedure beginnen om de uitvoerbaarheid van het vonnis te ontkrachten indien hij het niet eens is met de uitvoerbaarheid van een buitenlands oordeel.

Heeft u met succes een procedure gevoerd in bijvoorbeeld Duitsland, België of een andere lidstaat en wilt u vervolgens in Nederland beslag laten leggen ten laste van uw debiteur? Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Ook als u een vordering hebt op een debiteur uit een andere lidstaat, staan wij u graag bij. Indien het een grensoverschrijdende, niet-betwiste vordering betreft, kan bijvoorbeeld de Europese betalingsbevelprocedure mogelijk een snelle oplossing voor u bieden. Wilt u meer informatie? Neemt u gerust contact op.