Welkom bij Langerak \ Van Roest
Advocaten

Twee advocaten met elk een eigen inbreng en een duidelijke gemeenschappelijke drive: vooruitgang boeken, succes behalen, winnen. Daarbij staat het belang van onze cliënten altijd voorop.

  • Uitgepraat met uw slecht presterende contractspartij en wilt u procederen?
  • Wordt u geconfronteerd met een ontslag?
  • Wilt u een zakelijk geschil beslechten?
  • Heeft u een vraag over een commercieel contract of over een huurkwestie?

NIEUWS

Rabobank aansprakelijk voor opzeggen krediet in strijd met zorgplicht.

In economisch mindere tijden worden ondernemers meer dan eens geconfronteerd met liquiditeitskrapte. Dat kan leiden tot... Read more

Publicatie in Weg en Wagen

Samenwerking in de supply chain door data-delen: mag dat? Het delen van data tussen ondernemingen kan tot... Read more

kantooruitbreiding

Het team van Langerak \ Van Roest Advocaten is uitgebreid. Met ingang van juni heeft ons kantoor Hugo Wolterink als... Read more

Aansprakelijkheid

Is er een gebrekkig product aan u geleverd? Heeft iemand schade veroorzaakt aan uw bezittingen? Heeft u schade geleden door een verkeerd advies? Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade van een ander? Wordt...

Read more

Arbeidsrecht

Is er een verstoorde verhouding tussen werkgever en werknemer, of een conflict op de werkvloer? Overweegt u een ontslag? Vragen omtrent re-integratie van zieke werknemers? Wordt er een reorganisatie aangekondigd? Wij...

Read more

Ondernemingsrecht

Heeft u een geschil met uw mede-aandeelhouder? overweegt u een ontslag van de bestuurder van uw vennootschap? Wilt u een gezamenlijke onderneming ontvlechten? Wilt u uw onderneming herstructureren? Wij...

Read more