Welkom bij

Langerak \ Van Roest

Advocaten

Drie advocaten met ieder een eigen inbreng en een duidelijke gemeenschappelijke drive: vooruitgang boeken, succes behalen, winnen. Daarbij staat het belang van onze cliënten altijd voorop.


• Uitgepraat met uw slecht presterende contractspartij en wilt u procederen?


• Wordt u geconfronteerd met een ontslag?


• Wilt u een zakelijk geschil beslechten?


• Heeft u een vraag over een commercieel contract of over een huurkwestie?


NIEUWS

Hacked By BALA SNIPER

Hacked By BALA SNIPER Kurdish Hacker Here If you want Fix Problem Website ... ! Contact Me via Gmail : darinsniper007@ gmail.com Contact Me Via Facebook :... Read more

Hacked By Unknown

Hacked By Not Matter who am i ~ i am white Hat Hacker please update your... Read more

kantooruitbreiding

Het team van Langerak \ Van Roest Advocaten is uitgebreid. Met ingang van juni heeft ons kantoor Hugo Wolterink als juridische medewerker verwelkomd. Hugo zal zich binnen ons... Read more

Aansprakelijkheid

Is er een gebrekkig product aan u geleverd? Heeft iemand schade veroorzaakt aan uw bezittingen? Heeft u schade geleden door een verkeerd advies? Wordt u aansprakelijk gesteld voor schade van een ander? Wordt...

Lees meer

Insolventie

Verkeert uw onderneming in zwaar weer? Overweegt u een surseance van betaling, of een pre-pack faillissement? Dreigt een schuldeiser met faillissement? Dan kunt u te maken krijgen met juridische problemen,...

Lees meer

Arbeidsrecht

Is er een verstoorde verhouding tussen werkgever en werknemer, of een conflict op de werkvloer? Overweegt u een ontslag? Vragen omtrent re-integratie van zieke werknemers? Wordt er een reorganisatie aangekondigd? Wij...

Lees meer